Povodňový plán obce NemojanySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nemojany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu

Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku – provoz Brno
K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov
vedoucí provozu – Ing. Bohuslav Štol
Tel.: 543 423 411
E-mail: provozbrno@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky, které spravuje Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).   

Název vodního toku IDVT ČHP
Rakovec 10100117 4-15-03-0690,
4-15-03-0710
Bezejmenný tok 10197850 4-15-03-0710  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství - jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín 
Vedoucí - Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 915 111
E-mail:
 or942@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce (rajon 213): 
Ing. Jindřich Doležel
Tel.:
 956 942 361, 607 847 172
E-mail: jindrich.dolezel@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky, které spravuje Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Luštínek 10201108 4-15-03-0700
Bezejmenný tok 10207964 4-15-03-0700

 

  • Vodní toky bez určení správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10197229 4-15-03-0710