Povodňový plán obce NemojanyPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nemojany 10, 683 03 Nemojany
Tel.: 517 353 241
E-mail: obec.nemojany@iol.cz
Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 301 111, 723 407 222 (starosta)
E-mail: posta@meuvyskov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 651 111, 541 652 690 (tajemník)
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.