Povodňový plán obce NemojanyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nemojany 10, 683 03 Luleč
Tel.: 517 353 241
E-mail: obec.nemojany@iol.cz, starosta@nemojany.cz
Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Tel.: 517 301 111 (ústředna)
E-mail: posta@meuvyskov.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru: RNDr. Jiří Kutálek

Tel.: 517 301 540
Fax: 517 301 300
E-mail: j.kutalek@meuvyskov.cz

Vodní hospodářství 
Ing. Jitka Šubová, Ph.D.
Tel.: 517 301 545
E-mail: j.subova@meuvyskov.cz

Ing. Petr Šot
Tel.: 517 301 546
E-mail: p.sot@meuvyskov.cz

Ing. Luboš Zavadil
Tel.: 517 301 541
E-mail:
 l.zavadil@meuvyskov.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru: Ing. Mojmír Pehal
Tel.:
 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Referent - Ing. Michal Boušek
Tel.: 541 652 215
E-mail: bousek.michal@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra