Povodňový plán obce Morašice-nSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Morašice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozu: Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426
E-mail: musileks@pla.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Morašice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Makovský potok 10172461 1-03-02-0320-0-00
Morašický potok 10185436 1-03-02-0290-0-00
Řikovický potok 10185435 1-03-02-0270-0-00
Bezejmenný tok 10172451 1-03-02-0270-0-00
Bezejmenný tok 10172450 1-03-02-0270-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

Na území obce Morašice je bez určeného správce pouze jeden vodní tok.

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10172457 10172457 1-03-02-0290-0-00