Povodňový plán obce MorašiceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Morašice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Morašice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Morašice je Morašický potok (číslo hydrologického pořadí 1-03-02-0290-0-00). Morašický potok pramení v katastrálním území obce Vidlatá Seč v nadmořské výšce přibližně 400 m na jeho severovýchodním okraji. Dále vstupuje z jihozápadu do území obce Morašice, kde protéká intravilánem. Tok dále pokračuje směrem na severovýchod, protéká přes katastr obce Nová Sídla (část Sedlíšťka), kde na východním okraji katastru vtéká v ř. km 1,2 zleva do toku Desná.

Podélný sklon vodního toku Morašický potok


Makovský potok
(číslo hydrologického pořadí 1-03-02-0320-0-00) pramení v katastrálním území obce Chotovice, konkrétně jihovýchodně od intravilánu v nadmořské výšce přibližně 440 m. Dále teče směrem na severovýchod do obce Makov, kde protéká celým intravilánem obce. V ř. km 4,85 obec opouští a pokračuje směrem na severovýchod do katastru Morašice, kde protéká severně od intravilánu. V katastru obce Tržek se vlévá zleva v ř. km 56 do Loučné.

Řikovický potok (číslo hydrologického pořadí 1-03-02-0270-0-00) pramení na jižní hranici katastrálního území obce Morašice v nadmořské výšce přibližně 350 m. Dále jeho tok pokračuje směrem na severovýchod přes intravilán místní části Řikovice až do vodního díla Višňáry. Tou protéká a v katastrálním území místní části Litomyšle - Nedošín - se vlévá zleva v ř. km 2,85 do toku Desná.

Vodní toky na území obce Morašice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Morašice

Přehled vodních děl na území obce Morašice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Morašice se nachází 3 významnější vodní díla - jedná se o vodní dílo v místní části Lažany , dále v místní části Řikovice  a v lokalitě Višňáry. Jedná se o biocentrum Višňáry, kde se nachází průtočná vodní nádrž o celkovém objemu o  67 000 m3, z toho retenční objem činí 15 000 m3 .