Povodňový plán obce Morašice-nDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení

Hlásnou službu obce Morašice vykonávají členové povodňové komise obce.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Hlásnou službu obce Morašice vykonávají členové povodňové komise obce.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
SDH Morašice Traktor, osobní automobil, Ford Tranzit, JP05  
Obec Morašice Provazy, háky, lana, lopaty, přikrývky apod. Obecní úřad Morašice, Morašice 96, 569 51 Morašice Pavlína Jarešová

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Morašice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Morašice Morašice 27, 569 51 Morašice Miloš Krejčí

30

30 
MŠ Morašice Morašice 134, 569 51 Morašice Miloslava Benešová  20 20 
V soukromí   Pavlína Jarešová  20 20 

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt
Nebyl stanoven 

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodovody Litomyšl Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl   461 612 169, 724 093 704