Povodňový plán obce KuničkySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kuničky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8

ST - oblast povodí Dyje: 
Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Pavel Hopjan - vedoucí správy toků
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz

Rajon 207 - příslušný správce VT na území obce Kuničky
Ing. Tomáš Hájek - správce vodních toků
Tel.: 956 942 357
Mobil: 607 503 101
E-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Kuničky, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Holešínka 10189774 4-15-02-0580-0-00
Ráječský p. 10191440 4-15-02-0680-0-00
PP Holešínky v km 2,8 10206189 4-15-02-0580-0-00
LP Ráječného potoku 10198232 4-15-02-0680-0-00
PP Holešínky v km 5,9 10203087 4-15-02-0580-0-00
PP LP Ráječného potoku 10199489 4-15-02-0680-0-00
PP Ráječného potoku 10194423 4-15-02-0680-0-00