Povodňový plán obce KuničkyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kuničky 47, 679 02 Rájec - Jestřebí
Tel.: 725 111 332
E-mail: obec@kunicky.cz
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Tel.: 516 775 111
E-mail: epodatelna@blansko.cz

Odbor životního prostředí
nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko
Vedoucí odboru - Ing. Olga Pozděnová
Tel.: 516 775 339
Mobil: 733 355 035
E-mail: pozdenova@blansko.cz


Oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší
Vedoucí oddělení - Bc. Jitka Šenková
Tel.: 516 775 340
E-mail: senkova@blansko.cz

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Mojmír Pehal - vedoucí odboru
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
  
Oddělení vodního a lesního hospodářství
Mgr. Eva Moučková - vedoucí oddělení
Tel.: 541 652 693
Email: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz