Povodňový plán obce KuničkyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Kuničky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kuničky a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Kuničky je Holešínka. Číslo hydrologického pořadí 4-15-02-0580-0-00. Holešínka pramení severovýchodně od obce Kuničky v nadmořské výšce cca 615 m. Od pramene teče potok jihozápadní směrem do obce Kuničky, kde napájí dvě menší vodní díla. V samotném centru obce je vodní tok zatrubněn. Poté tok teče do místní části Holešín (Rájec-Jestřebí) a následně u městyse Doubravice nad Svitavou zleva posiluje Svitavu v ř. km 43,87.

Podélný sklon vodního toku Holešínka

Vodní toky na území obce Kuničky


Základní údaje o vodních dílech na území obce Kuničky

Přehled vodních děl na území obce Kuničky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Kuničky se nachází celkem pouze tři menší vodní díla. Dvě z nich ve vlastnictví obce se nachází přímo v intravilánu na vodním toku Holešínka. Poslední vodní nádrž jménem Pod krátkou se nachází na hranici katastru s městysem Doubravice nad Svitavou.