Povodňový plán obce KuničkyPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Kuničky 47, 679 02 Rájec - Jestřebí
Tel.: 725 111 332
E-mail: obec@kunicky.cz
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Tel.: 516 775 111 (úřad), 516 775 181 (starosta)
E-mail: epodatelna@blansko.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111 (podatelna), 541 651 501 (hejtman)
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.