Povodňový plán města IvančicePOVODŇOVÝ PLÁN města Ivančice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/008285/2020; ze dne 04. 12. 2020
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-47702/2020/5419; ze dne 11. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MI/4584/2021/KREE; ze dne 24. 02. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 12. 2023
offline verze 04. 12. 2023
digitalizovaná verze 04. 12. 2023
databáze POVIS 04. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i