Povodňový plán města IvančicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Palackého náměstí 196/6, 664 91  Ivančice
Tel.: 546 419 435
E-mail: povodnova.komise@ivancice.cz
Palackého náměstí 196/6, 664 91  Ivančice
Tel.: 546 419 411, 546 419 470 (tajemník PK)

E-mail: povodnova.komise@ivancice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.