Povodňový plán města IvančicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 419 411, 546 419 412
E-mail: info@muiv.cz, posta@muiv.cz

Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru, vodní hospodářství - Ing. Eduard Kremláček
Tel.: 546 419 470
E-mail: kremlacek@muiv.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz 

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.:
 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Referentka - Bc. Klára Kratochvílová
Tel.: 541 652 355
E-mail: kratochvilova.klara@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra