Povodňový plán obce HýskovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Hýskov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 23284/2015-323; ze dne 04. 05. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR015342/201; ze dne 09. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBE 30591/2015/ŽP-Mar; ze dne 08. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 06. 2022
offline verze 07. 06. 2022
digitalizovaná verze 07. 06. 2022
databáze POVIS 07. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i