Povodňový plán obce HýskovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
Tel.: 311 635 179 (Obecní úřad), 724 181 075 (Starostka)
E-mail: podatelna@obechyskov.cz
Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun
Tel: 311 654 111
E-mail: podatelna@muberoun.cz

Vedoucí odboru ŽP - RNDr. Jitka Ciroková
Tel.: 311 654 270
E-mail: zp4@muberoun.cz


Oddělení vodního hospodářství - Bohumila Liehneová
Tel.: 311 654 273
E-mail: 
zp8@muberoun.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
Fax: 257 280 203

E-mail: podatelna@kr-s.cz

Vedoucí Odboru ŽP a zemědělství: Ing. Josef Keřka, Ph.D.
Tel.: 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Dr. Ing. Burešová Marcela, MPA
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra