Povodňový plán obce HlubočkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Hlubočky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-48014/2022/5419-TK; ze dne 03. 11. 2022
Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR941/010901/2022; ze dne 31. 10. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí
Č. j.: SMOL/324570/2022/OCHR/Fal; ze dne 30. 11. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 10. 2022
offline verze 15. 10. 2022
digitalizovaná verze 15. 10. 2022
databáze POVIS 15. 10. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i