Povodňový plán obce HlubočkyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Hlubočky

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hlubočky a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Hlubočky spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Obcí Hlubočky protéká vodní tok Bystřice, který je levostranným přítokem Moravy. Pramení jihovýchodně od Ryžoviště v nadmořské výšce cca 600 m a odvádí vodu z Nízkého Jeseníku. Do Moravy se vlévá v Olomouci v nadmořské výšce 212 m. Délka vodního toku je přibližně 56 km. Povodí má plochu 267,4 km2. Průměrný průtok ve Velké Bystřici na 5,8 km je 1,88 m3/s. Bystřice protéká centrální částí obce Hlubočky. Na území obce Hlubočky jsou pravostranné přítoky řeky Bystřice: Posluchovský potok, Staromlýnský potok, potok Zlatý důl a potok Zdiměřský. Levostranné přítoky tvoří Nepřívazský potok, Trnava, Mlýnský potok, potok Hluboček a Lichnička.

Vodní toky na území obce Hlubočky

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Hlubočky

Přehled vodních děl na území obce Hlubočky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Hlubočky se nachází 3 jezy. První jez se nachází u č.p. 26, který je východně od intravilánu obce. Druhý jez se nachází u č.p. 132, který nalezneme sevěrně od intravilánu obce. Poslední jez, nalezneme u průmyslového podniku.