Povodňový plán obce BořeticeHladinoměry - Bořetice

Boleradice (Haraska)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu u objektu č. p. 214. Jedná se o minimální četnost hlášení, dle aktuální situace lze hlášení provádět častěji. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise městyse Boleradice povodňovým orgánům ORP Hustopeče a obce Morkůvky. Provozovatelem hladinoměru je městys Boleradice.

Kobylí (Trkmanka)

Hlásný profil kat. C se nachází severně od intravilánu obce na mostě v části Ostrůvek, na parcelním čísle 7422. Provozovatelem hladinoměru je obec Kobylí.

Terezín (Čejčský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na silničním mostě směrem k obci Kobylí v ř. km 1,47 na silnici II/421. Od spodní hrany mostovky je stanoven a zakreslen pouze III. stupeň povodňové aktivity, a to ve výšce 32 cm. Jedná se o hlásný profil bez automatického měření. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín.

Velké Pavlovice (Trkmanka)

Hlásný profil kat. B se nachází nad mostem na levém břehu Trkmanky v ř. km 11,23. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.