Povodňový plán obce BořeticeSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bořetice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště 
Ředitelka závodu - Ing. Pavel Cenek
Tel.: 
572 552 716

E-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Břeclav, Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav
Vedoucí provozu - Ing. Ladislav Vágner
Tel.: 519 370 253
E-mail: provozbreclav@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území obce Bořetice náleží do správy vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Trkmanka 10100087 4-17-01-0403-0-00, 4-17-01-0420-0-00
Járek 10193828 4-17-01-0420-0-00
Němčický potok 10188764 4-17-01-0410-0-00
Zázmoník 10190400 4-17-01-0403-0-00

   

  • Vodní toky v majetku SPÚ

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území obce Bořetice náleží do majetku SPÚ. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10188433 4-17-01-0403-0-00
Bezejmenný tok 10187068 4-17-01-0403-0-00