Povodňový plán obce BořeticeHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Bořetice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bořetice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky"

Území obce Bořetice spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem území je Trkmanka.

Trkmanka (místně též Svodnica) je malá řeka v okresech Hodonín a Břeclav v Jihomoravském kraji. Je to levostranný přítok řeky Dyje dlouhý 41,7 km. Plocha povodí Trkmanky měří 359,0 km². Trkmanka pramení ve Ždánickém lese, severozápadně od Ždánic, pod vrchem Radlovec (426 m) a teče přibližně jihozápadním směrem. Protéká obcemi Ždánice, Dražůvky, Želetice, Násedlovice, Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice (mikroregion Modré Hory). U města Podivín se v ř. km 34,5 zleva vlévá do Dyje.

Vodní tok Trkmanka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Mezi další vodní toky, které protékají obcí Bořetice, patří Járek (IDVT 10193828), který pramení v severovýchodní části území a Němčický potok (IDVT 10188764), který se na západní části katastru vlévá do Trkmanky jako její pravostranný přítok.

Vodní toky na území obce Bořetice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Bořetice

Přehled vodních děl na území obce Bořetice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Bořetice se nachází celkem pět vodních děl. Všechna jsou situována v severní části území.