Povodňový plán obce BořeticePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bořetice 39, 691 08 Bořetice
Tel.: 519 430 103 (obecní úřad), 519 430 692 (starosta)
E-mail: obec@boretice.cz
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Tel.: 519 441 011 (městský úřad), 702 204 747 (starostka)
E-mail: posta@hustopece.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111 (krajský úřad), 541 651 501 (hejtman)
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.