Povodňový plán obce BalinyHladinoměry - Baliny

Baliny (Balinka)

Hlásný profil kat. A. je umístěn severovýchodně od obce Baliny, na levém břehu toku Balinky. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Baliny - Velké Meziříčí. Vlastníkem a provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. Brno.

Stránecká Zhoř (Balinka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části Stránecké Zhoře pod zámkem na mostě přes Balinku. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán obce Stránecká Zhoř a informuje povodňové orgány města Velké Meziříčí, obcí Uhřínov a Baliny a ORP Velké Meziříčí.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Stránecká Zhoř.

Uhřínov (Balinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na jihovýchodě Uhřínova na mostní konstrukci silnice na Velké Meziříčí. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Uhřínov. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům města Velké Meziříčí, obce Baliny a ORP Velké Meziříčí.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Uhřínov.