Povodňový plán obce BalinyPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Baliny 9, 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 724 188 956
E-mail: ou.baliny@tiscali.cz
Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
Tel: 566 781 111 (úřad)
Mobil: 777 594 127 (tajemník PK)
E-mail: hortova@velkemezirici.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail:
posta@kr-vysocina.cz

V době povodně:
HZS Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
Tel.: 950 270 150, 950 270 111
E-mail:
spisovna@hasici-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.