Povodňový plán obce BalinyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Baliny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM047609/2015-219/To; ze dne 31. 08. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/001671/2015; ze dne 23. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziřící, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/37115/2015 /5284/2015-vrano; ze dne 24. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 03. 2023
offline verze 02. 02. 2022
digitalizovaná verze 02. 02. 2022
databáze POVIS 01. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i