Povodňový plán obce BystrovanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Bystrovany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-25397/2023/5419-Ze; ze dne 28. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouc, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/219060/2023/OCHR/HPOO/Dro; ze dne 25. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 06. 2023
offline verze 06. 06. 2023
digitalizovaná verze 06. 06. 2023
databáze POVIS 06. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i