Povodňový plán obce BystrovanyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Radek Sklenář 585 311 228

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Tomáš Smékal 607 775 660
Jan Koštálek 777 064 819

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Kontakt
Buldozér Catterpillar 25t Smětal, kontejnerová doprava Budovcova 207/15 Smětal Martin

585 312 985, 

734 325 193

UNC0060 univerzální nakladač, Traktorbagr Volvo BL070

Ingstol s.r.o. Kubelíkova 58/4 Košťálek Jan 607 928 586

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bystrovany

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Kontakt Mobil (neveřejný) Ubyt. kap.
ZŠ - tělocvična  Shromaždiště+nouz. ubyt.  Na Čtvrtkách 170 Radek Sklenář 585 311 228   20
ZŠ Bystrovany Shromaždiště+nouz. ubyt.  Makarenkova 23/2 Mgr. Radmila Klásková 585 311 971   20
MŠ Bystrovany Shromaždiště+nouz. ubyt.  Na Čtvrtkách 169/14 Mgr. Zdeňka Gregorová 469 653 468    20

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Moravská vodárenská, a.s. Tovární 41 Ing. Petr Schinneck 602 512 576


Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Paulla, s. r. o. Nám. T. G. Masaryka 94, Lipník nad Bečvou Vít Pokorný 720 742 050