Povodňový plán obce BořeticeDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
František Petrásek
Stanislav Herzán
Tomáš Langer

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
František Petrásek
Ing. Lucie Dufková, DiS.
Tomáš Langer

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt
Adresa
Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
Ruční nářadí, těsnící inertní materiál Občané      
1x traktor s vlečkou, 2x ponorná čerpadla, UNC Obecní úřad Bořetice Bořetice 39 Herzán Stanislav
1x hasičská cisterna CAS, 1x pohotovostní vozidlo JSDH Bořetice Bořetice 39 Langer Tomáš

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bořetice

Místo Typ Adresa
Kontaktní osoba
Telefon Mobil (neveřejný) Ubyt. / strav. kap.
OÚ Bořetice Shromaždiště Bořetice 39

František Petrásek

- / -
ZŠ Bořetice – stará škola Nouz. ubyt.+strav. Bořetice 112 Mgr. Ivana Machačová

519 430 207,

605 728 437 

40 / 150
ZŠ Bořetice – nová škola (tělocvična) Nouz. ubyt. Bořetice 80 Mgr. Ivana Machačová

519 430 207,

605 728 437

70 / -
KD Bořetice Nouz. ubyt. Bořetice 39 František Petrásek 70 / -

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
COOP Bořetice Bořetice 374 519 430 109

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Břeclav, a.s. Čechova 23, Břeclav Ing. Kamil Kasala 519 304 611