Povodňový plán obce ZboroviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zborovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Foukal
Tel: 577 102 893
E-mail: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Zborovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lipina 10191615 4-12-02-144
Troubecký p. 10200047 4-12-02-122
přítok 01 Lipiny 10208482 4-12-02-114
přítok 02 Lipiny 10205096 4-12-02-114
přítok 01 Troubeckého p. 10204461 4-12-02-112
přítok 04 Lipiny 10188197 4-12-02-114
přítok 03 Lipiny 10192152 4-12-02-114