Povodňový plán obce ZborovicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hlavní 37, 768 32 Zborovice
Tel.: 573 369 101, 725 121 275 (starosta)
E-mail: obeczborovice@c-box.cz
Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 321 111
Fax: 573 331 481
E-mail: podatelna@mesto-kromeriz.cz

Odbor životního prostředí 
Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
Vedoucí odboru - Ing. Petr Vodák
Tel: 573 321 326, 607 566 628
E-mail: petr.vodak@mesto-kromeriz.cz

Oddělení ochrany vod a prostředí
Ing. Josef Opršal
Tel.: 573 321 329, E-mail: josef.oprsal@mesto-kromeriz.cz
Miloslava Procházková
Tel.: 573 321 332, E-mail: miloslava.prochazkova@mesto-kromeriz.cz
Jana Urbanová
Tel.: 573 321 337, E-mail: jana.urbanova@mesto-kromeriz.cz
Mgr. Tereza Ančincová
Tel.: 573 321 338, E-mail: tereza.ancincova@mesto-kromeriz.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - RNDr. Alan Urc
Tel.: 577 043 350
E-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra