Povodňový plán obce VřesovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vřesovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-49486/2021/5419; ze dne 25. 11. 2021
Lesy ČR, státní podnik - OŘ jižní Morava
Č. j.: LCR942/121982/2021; ze dne 17. 01. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: ŽPÚP10088/22/380; ze dne 02. 02. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 02. 2022
offline verze 07. 02. 2022
digitalizovaná verze 07. 02. 2022
databáze POVIS 07. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i