Povodňový plán obce VřesoviceHladinoměry - Vřesovice

Vřesovice - profil č. 32 (Skalecký potok)

Pomocný hlásný profil se nachází v severozápadní části obce Vřesovice v místě propustku pod silnicí č. III/42213 na levém břehu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na stěně propustku. Údaje v závorce u hladin SPA značí vzdálenost od stropu propustku (ø 125 cm).
SPA jsou platná pro úsek: obec Vřesovice. Majitelem a provozovatelem je obec Vřesovice.

Vřesovice - profil č. 33 (Vřesovický potok)

Pomocný hlásný profil se nachází v centrální části obce Vřesovice v místě zatrubnění Vřesovického potoka na levém břehu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na stěně propustku. Údaje v závorce u hladin SPA značí vzdálenost od stropu propustku (ø 140 cm).
SPA jsou platná pro úsek: obec Vřesovice. Majitelem a provozovatelem je obec Vřesovice.