Povodňový plán obce VojkovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vojkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM016607/2015-219/Ju; ze dne 27. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad
Č. j.: OZP/7923/2015-2; ze dne 01. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 08. 2023
offline verze 22. 08. 2023
digitalizovaná verze 22. 08. 2023
databáze POVIS 22. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i