Povodňový plán obce VidčePOVODŇOVÝ PLÁN obce Vidče

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-6210/2023/5419-TK; ze dne 17. 03. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/050164/2023; ze dne 30. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí a výstavby, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚ-RpR/035068/2023; ze dne 25. 04. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 12. 2023
offline verze 13. 12. 2023
digitalizovaná verze 13. 12. 2023
databáze POVIS 13. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i