Povodňový plán obce ValchovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Valchov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO29919/2015-219/To; ze dne 08. 07. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LČR 952/2238/2015; ze dne 12. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 10265/2015; ze dne 03. 08. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 08. 2020
offline verze 17. 08. 2020
digitalizovaná verze 17. 08. 2020
databáze POVIS 17. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i