Povodňový plán obce ValchovSrážkoměry - Valchov

Ludíkov

Srážkoměr je umístěný v obci Ludíkov (v horní části povodí Valchovky) na střeše přístavby OÚ Ludíkov. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr s překlápěcím člunkem a automatickým přenosem dat. Srážkoměr měří tekuté srážky v období březen-listopad. Provozovatelem srážkoměru je obec Valchov.

VD Boskovice

Srážkoměrná stanice se nachází u hráze VD Boskovice na toku Bělá. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.