Povodňový plán obce TvoroviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Tvorovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno


Závod Střední Morava:
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Foukal
Tel.: 577 102 893
E-mail: provozzlin@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky ve správě vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tvorovický p. 10189292 4-12-02-0610-0-00
Klenovický p. 10199198 4-12-01-0702-0-00