Povodňový plán obce TvorovicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Tvorovice 51, 798 23 Klenovice na Hané
Tel.: 582 384 772, 725 136 563 (starosta)
E-mail: tvorovice@tvorovice.cz
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel.: 582 329 111 (ústředna - pracovní doba)
Tel.: 582 329 171 (oddělení krizového řízení)
E-mail: stab.prostejov@izsol.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.