Povodňový plán obce TopolanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Topolany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-48847/2022/5419-TK; ze dne 03. 11. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MV 36672/2023; ze dne 21. 04. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 04. 2023
offline verze 13. 04. 2023
digitalizovaná verze 13. 04. 2023
databáze POVIS 13. 04. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i