Povodňový plán obce TopolanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Topolany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM000196/2018-419/To; ze dne 31. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vyškov, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MV 12912/2018; ze dne 22. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 12. 2022
offline verze 22. 12. 2022
digitalizovaná verze 22. 12. 2022
databáze POVIS 22. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i