Povodňový plán obce SvijanyCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V obci je aktuálně ohroženo povodní 44 objektů, z toho 31 připadá na domy trvale obydlené. Ohrožených osob je aktuálně 103, z toho 8 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Svijany - agregované

Ohrožené objekty na území obce Svijany s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území řeky Jizery v katastru obce se nenacházejí žádné ohrožující objekty. Do objektu ČOV ŘSD je svedena voda z vozovky dálnice a mostní konstrukce nad Jizerou. Při případném vyplavení nedojde k uvolnění nebezpečných látek do vody.
Ohrožující objekty na území obce Svijany
Kontaminovaná místa na území obce Svijany

Ohrožené a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Svijany.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Svijany u předsedy povodňové komise obce.