Povodňový plán obce SvijanyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Svijany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Stanovisko Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/032377; ze dne 07. 07. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Turnov, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/21/2268/HOJ; ze dne 29. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 07. 2021
offline verze 30. 07. 2021
digitalizovaná verze 30. 07. 2021
databáze POVIS 30. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i