Povodňový plán obce KřtěnovSrážkoměry - Křtěnov

Křtěnov

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na zahradě objektu s č. p. 17. Provozovatelem srážkoměru je obec Křtěnov.

Olešnice (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je umístěna na pravém břehu Hodonínky u dětského hřiště na ulici Křtěnovská. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

VD Letovice

Srážkoměrná stanice se nachází na okraji lesa cca 260 m východně od koruny hráze vodního díla Letovice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.

VD Vír

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna nedaleko hráze VD Vír. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Moravy, s. p.