Povodňový plán obce KřtěnovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Křtěnov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM011097/2015-219/To; ze dne 02. 04. 2015
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR952/000939/2015; ze dne 05. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: MUBOP00BQVN5; ze dne 06. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 06. 2023
offline verze 22. 06. 2023
digitalizovaná verze 22. 06. 2023
databáze POVIS 22. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i