Povodňový plán obce BřezováSrážkoměry - Březová

Strání

Srážkoměrná stanice se nachází ve střední části intravilánu na náměstí u Zámečku v obci Strání. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.