Povodňový plán obce BřezováPOVODŇOVÝ PLÁN obce Březová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/110041/2021; ze dne 22. 04. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUB/26141/2021/OZP; ze dne 10. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 03. 2024
offline verze 15. 03. 2024
digitalizovaná verze 15. 03. 2024
databáze POVIS 15. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i