Povodňový plán obce RapotínVzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Rapotín

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Rapotín na vodním toku____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Rapotín odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti / stav ohrožení – na území
obce Rapotín na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______
v______:______ hodin.

 

V Rapotíně dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

__________________________________

Předseda povodňové komise obce Rapotín