Povodňový plán obce RapotínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Rapotín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM049790/2014-219/Ze; ze dne 30. 10. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004711/2014; ze dne 21. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: 3712/2015; ze dne 03. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 08. 2023
offline verze 31. 08. 2023
digitalizovaná verze 31. 08. 2023
databáze POVIS 31. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i