Povodňový plán obce Radkova LhotaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Radkova Lhota

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy. s.p.
Č. j.: PM-4195/2022/5419; ze dne 14. 03. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Přerov, Kancelaář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/064286/2022/02/KRIZ/KoM; ze dne 01. 04. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 01. 2022
offline verze 24. 01. 2022
digitalizovaná verze 24. 01. 2022
databáze POVIS 24. 01. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i