Povodňový plán obce ProsenicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Prosenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-15434/2022/5419-TK; ze dne 20. 04. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Přerov, oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/086626/2022/02/KRIZ/KoM; ze dne 03. 05. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 02. 2022
offline verze 10. 02. 2022
digitalizovaná verze 10. 02. 2022
databáze POVIS 10. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i