Povodňový plán obce ProseniceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil
Bc. Luboš Zatloukal, DiS starosta 608 122 838

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ing. Jan Kubiš velitel JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
Motorová pila, přepravní automobil Obec Prosenice Bohumil Čtvrtníček - zastupitel
Přepravní automobil 9místný VW Crafter, zásahové vozidlo Avia, čerpadla 3 ks SDH Prosenice Jan Kubiš - velitel JSDH

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Prosenice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Prosenice Shromaždiště / ubytování / stravování  Školní 49 Bc. Luboš Zatloukal, Dis 608 122 838 50 50 
Obecní úřad Prosenice Shromaždiště / ubytování Na Návsi 10 Bc. Luboš Zatloukal, Dis 608 122 838 60 --
Tělocvična Shromaždiště / ubytování Školní 49 Bc. Luboš Zatloukal, Dis 608 122 838 100 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon E-mail
VaK Přerova, a. s. Šířava 482/21, Přerov Dispečink (nepřetržitá služba) 581 299 158,
581 202 094
dispecink@vakpr.cz

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jednota Prosenice Na Loukách 237  Zdena Doupalová  724 994 866