Povodňový plán města PřibyslavPOVODŇOVÝ PLÁN města Přibyslav

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 62105/2014-460; ze dne 08. 08. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/004041/2014; ze dne 21. 07. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/2494/2014/RU; ze dne 01. 10. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 12. 2023
offline verze 04. 12. 2023
digitalizovaná verze 04. 12. 2023
databáze POVIS 04. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i